Marjory Haringa Fotografie

Stuur e-mail mail_outline  

Op al mijn aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen zijn

de Algemene Voorwaarden van DuPho (gedeponeerd bij de rechtbank van Amsterdam onder nummer 12/2022) van toepassing.

De tekst van de algemene voorwaarden vindt u in deze link:

ALGEMENE VOORWAARDEN DUPHO

Door het geven van een opdracht verklaart u de toepasselijkheid van de algemene en eventuele aanvullende voorwaarden te erkennen en te accepteren, de algemene en eventuele aanvullende voorwaarden ontvangen te hebben en bekend te zijn met de inhoud ervan. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Folibee